Posts Tagged ‘شبکه وبلاگی’

سرویس های فارسی وبلاگ نویسی blog platforms

دسامبر 31, 2009

یکی از پرسشهای همیشگی وبلاگ نویسان مبتدی و حتا حرفه ایها اینست که کدام سرویس وبلاگ نویسی بهتر است. نخست به وبلاگ نویسان مبتدی بگویم که اگر می خواهید وبلاگ خوبی داشته باشید، شرط اول اینست که خوب و مفید بنویسید و بعد از آن سرویس وبلاگ نویسی اهمیت پیدا میکند.
(more…)

شبکه های وبلاگی

دسامبر 24, 2009

چگونه بهتر بنویسیم؟ ساده ترین راه حل اینست که بهتر بخوانیم. وبلاگ نویسها نیاز دارند که با یکدیگر در ارتباط باشند. شبکه های وبلاگ نویسی بما کمک می کنند که بدانیم دیگران چه می نویسند و چه موضوعاتی داغ است.سرویسهای وبلاگ نویسی مانند همین ورد پرس در واقع شبکه های وبلاگ نویسی نیز هستند. اما شبکه های بسیار بزرگ با امکانات زیاد نیز وجود دارند. یکی از این شبکه های بزرگ، blogpulse است که وبلا گهای فارسی را نیز بخوبی اندکس می کند. برخی از شبکه وبلاگی نیز بر روی موضات خاصی متمرکز می شوند.

اگر علاقه دارید که در مورد شبکه های وبلاگی بیشتر بدانید از blognetworkwatch هم بازدید کنید.